سیستم مدیریت مناقصات و قرارداد ها

امروزه سازمان ها و شرکت های خصوصی و دولتی نیاز به انعقاد قراردادهای تجاری و صنعتی به جهت دریافت یا ارائه خدمات خود دارند. و از طرف دیگر سازمان های دولتی در راستای اصل 44 قانون اساسی و به منظور اجراء پروژه‌های خود و دریافت خدمات، اقدام به برون سپاری فعالیت ها نموده و با بخش خصوصي قراردادهای متنوعی را منعقد می نمایند. از سوی دیگر سازمان های خصوصی نیز به منظور ارائه و یا دریافت خدمات قراردادهای تجاری منعقد می نمایند. فلذا جهت ساماندهی امور قراردادی و مستندات و مدارک قراردادها و اطلاعات پیمانکاران و مشتریان و کنترل پیشرفت فیزیکی و ریالی قراردادها، نیاز به استفاده از یک نرم افزار قدرتمند را برای بخش دولتی و خصوصی اجتناب ناپذیر می سازد. در این میان سازمانهای بسیاری یافت می شود که علیرغم وجود پروژه ها و قرارداد های متعدد با میلیاردها تومان قرارداد و اعتبار، فاقد یک سیستم اطلاعاتی مدیریتی مناسب جهت مدیریت اطلاعات قراردادها می باشند. بسیاری از ادارات و شرکت ها نیز همچنان با ساختار سنتی در بخش امور قراردادهای خود بایگانی کاغذی حجیمی از اسناد قراردادها دایر نموده اند. شرکت پردازش هوشمند البرز به جهت رفع این مشکلات سیستم مدیریت پروژه و مناقصات خود را به عنوان یک راهکار هدفمند ارائه می نماید. سیستم مدیریت پروژه و مناقصات شرکت پردازش هوشمند با نگرش متفاوتی نسبت به نرم افزار های موجود به جهت تسهیل و بهبود فرایند تعریف پروژه در سازمان ها و نهایی سازی آن طراحی گردیده است . این نرم افزار مشتمل بر بخش های متنوعیست که روال تعریف تا اجرای یک پروژه را مستند سازی ، هدایت و مدیریت می نماید . بخش اول نرم افزار پیشبینی پروژه ها بوده که در نگاه اولیه به تعریف پروژه و هدف گزاری اولیه اقدام می نماید پس از پیشبینی پروژه بخش بعدی نسبت به بررسی بودجه پروژه اقدام نموده و پروژه را به مرحله برنامه ریزی میرساند پس از برنامه ریزی اولیه برای پروژه و تصویب اجرای آن پروژه به مرحله طراحی رسیده و مستندات آن به پروژه الصاق می گردد سپس پروژه وارد فرایند کنترل پروژه می گردد و ساختار های کلی پروژه اعم از برگزاری مناقصه مدیریت قرارداد تعیین برنده و مشخص شدن عرض و طول پروژه در آن انجام می گیرد در نهایت پروژه به بخش نظارت وارد شده و اطلاعات نظارت بر پروژه در آن قرار می گیرد کلیه اطلاعات منجر به صدور آمار گردیده و قابلیت اجاد خروجی های مناسب را خواهد داشت این نرم افزار از معدود سیستم های موفق مدیریت و نظارت بر پروژه ها می باشد که برای فرایند های کشور ما به شکل کاملا بومی طراحی گردیده است. با استفاده از نرم افزار پردازش هوشمند مي‌توان تمام امور مربوط به قرارداد، شامل جمع‌آوري اطلاعات و ارزيابي پيمانكاران و مجريان پروژه‌ها، انجام امور مناقصه، تنظيم و انعقاد قرارداد و انجام امور نظارتی و اطلاعاتي قراردادها را به صورت مؤثر و كارآمد مديريت كرد. با پیاده سازی سیستم مدیریت پروژه قراردادها و مناقصات پردازش هوشمند 1) در اجرای نظام فناوری اطلاعات در سازمان خود قدم بردارید 2) فرایندهای مربوط به پروژه ، قرارداد ، مناقصه و نظارت برآن را بهینه نموده و ودر هزینه های مرتبط صرفه جویی نمایید 3) با اجرای فرایند حذف کاغذ از نجات درختان زمین اطمینان حاصل نموده و هزینه های مربوط به آن را به حداقل برسانید 4) نسبت به مسیر دهی و نظام مند بودن فرایند پروژه های خود اقدام نموده و سرعت و دقت اجرای فرایند را بهبود ببخشید 5) با دید بازتری نسبت به فعالیت پیمانکاران و حصول نتیجه مساعد در نتیجه پروژه نظارت نموده و با آگاهی نسبت به پرداخت ها اقدام نمایید 6) سرعت ، دقت و بهبود در پیگیری قرارداد در سازمان را افزایش دهید 7) در هر زمان از هر مکان و با هر دستگاهی به فرایند پروژه های خود نظارت و دسترسی داشته باشید(در صورت تمایل به اجرا)با پیاده سازی این سیستم

1

گام اول

در اجرای نظام فناوری اطلاعات در سازمان خود قدم بردارید

2

گام دوم

فرایندهای مکاتبات ادرای خود را بهینه نموده و ودر هزینه های مرتبط صرفه جویی نمایید

3

گام سوم

با اجرای فرایند حذف کاغذ از نجات درختان زمین اطمینان حاصل نموده و هزینه های مربوط به آن را به حداقل برسانید

4

گام چهارم

در جریان کامل مکاتبات و فعالیت های سازمان خود باشید و محیطی مساعد برای مکاتبات کارمندان ، مشتریان و ذی نفعان خود تهی نمایید

5

گام پنجم

در اتخاذ تصمیمات سازمانی به مدیران خود کمک نموده و برای جاری سازی سیستم های تصمیم یار آماده شوید.