سیستم ارزیابی پیمانکاران

هر سازمان و یا نهادی که به نوعی نیازمند برون سپاری خدمات وپروژه های خود باشد ناگزیر به استفاده از پیمانکاران خارج از مجموعه خود می باشد اما انتخاب یک پیمانکار به جهت برون سپاری در هر سازمانی مستلزم صرف زمان و هزینه می باشد . پردازش هوشمند البرز با طراحی نرم افزار جامع مدیریت و ارزیابی پیمانکاران نسبت به تسهیل فرایند کار با پیمانکاران در سازمان ها قدم قابل توجهی برداشته است ، نرم افزار پیمانکاران پردازش هوشمند با قابلیت ارزیابی جامع از پیمانکاران می تواند قدم موثری را در سرعت بخشیدن و اعتماد سازی در این فرایند را بردارد این نرم افزار قابلیت شخصی سازی برای سازمان ها را دارا می باشد و با تغییر ملاک های ارزیابی پیمانکار گزارشات مناسبی را در اختیار کارفرمایان قرار می دهد این سیستم برا کلیه کارفرمایان دولتی و خصوصی پیشنهاد می گردد. با پیاده سازی سیستم پیمانکاران پردازش هوشمند 1) در اجرای نظام فناوری اطلاعات در سازمان خود قدم بردارید 2) فرایندهای مربوط به ارزیابی ، رتبه بندی ، مدیریت و انتخاب پیمانکاران را بهینه نموده و ودر هزینه های مرتبط صرفه جویی نمایید 3) با اجرای فرایند حذف کاغذ از نجات درختان زمین اطمینان حاصل نموده و هزینه های مربوط به آن را به حداقل برسانید 4) نسبت به نظام مند سازی انتخاب و یا ورود یک پیمانکار به سازمان اقدام نموده و کیفیت رقابت آنها را بالا ببرید 5) با دید بازتری نسبت به انتخاب پیمانکاران برای پروژه های خود اقدام نموده و با بررسی توانایی اجرایی آنها نسبت به تنفیظ اختیارات به آنها عمل نمایید 6) سرعت و دقت در جذب پیمانکاران سازمان را افزایش دهید 7) در هر زمان از هر مکان و با هر دستگاهی به اطلاعات پیمانکاران خود دسترسی داشته و تصمیمات خود را اتخاذ نمایید.(در صورت تمایل به اجرا)با پیاده سازی این سیستم

1

گام اول

در اجرای نظام فناوری اطلاعات در سازمان خود قدم بردارید

2

گام دوم

فرایندهای مکاتبات ادرای خود را بهینه نموده و ودر هزینه های مرتبط صرفه جویی نمایید

3

گام سوم

با اجرای فرایند حذف کاغذ از نجات درختان زمین اطمینان حاصل نموده و هزینه های مربوط به آن را به حداقل برسانید

4

گام چهارم

در جریان کامل مکاتبات و فعالیت های سازمان خود باشید و محیطی مساعد برای مکاتبات کارمندان ، مشتریان و ذی نفعان خود تهی نمایید

5

گام پنجم

در اتخاذ تصمیمات سازمانی به مدیران خود کمک نموده و برای جاری سازی سیستم های تصمیم یار آماده شوید.