سیستم نظام پیشنهادات

مشاركت يك مفهوم تاريخي است كه ريشه در اداره امور عمومي و افكار مذهبي دارد. به عنوان مثال، مشاركت بر مبناي مشورت در اسلام تحت عنوان «شورا» مورد توجه قرار گرفته است. قرآن كريم به طور صريح مديران را مكلف مي‌كند در اموري كه نياز به تحقيق و تفحص دارند بر مبناي مشورت به تصميم‌گيري بپردازند. مديريت مشاركتي عليرغم قدمت تاريخي خود، بعد از انقلاب صنعتي به صورت علمي مورد بررسي قرار گرفت. مديريت مشارکتي عبارتست از «بوجود آوردن فضا و نظامي توسط مديريت که تمامي ذينفعان يک سازمان در روند تصميم‌سازي، تصميم‌گيري و حل مسايل و مشکلات سازمان با مديريت همکاري و مشارکت نمايند.» که اين مهم در قالب سيستمي نظام مند که در کشور ما به نام نظام پيشنهادات شناخته شده، پيش بيني شده و بخشنامه ها و مصوباتي نيز در اين خصوص صادر و ابلاغ شده است. و سالهاست که اين روش در اکثر موسسات و سازمانهاي دولتي و خصوصي اجرايي شده و از مزاياي چنين نظامي بهره مند ميشوند. حال با توجه به شکل گيري تفکر مشارکت و ارائه پيشنهاد در اکثر ادارات و موسسات دولتي و خصوصي و حجم بالاي مشارکت و ارائه پيشنهادات در عرصه هاي مختلف لزوم اجراي استاندارد و دقيق نظام پيشنهادات و استفاده از اطلاعات آماري مرتبط با تاثير نظام پيشنهادات بر عملکرد و بهره وري بيشتر هر مجموعه، ضرورت پياده سازي سيستمي نرم افزاري که تمامي روند نظام پيشنهادات را مکانيزه نموده و امکان ارائه انواع گزارشات و نحوه عملکرد کارکنان و ميزان تاثير پيشنهادات ايشان بر مجموعه تابعه شان را مشخص نمايد، بيشتر احساس ميشود. شرکت پردازش هوشمند البرز به عنوان یکی از متولیان عرصه تواید نرم افزار های اداری نرم افزار بسیار جامعی با سهولت استفاده بر بستر وب تهیه نموده است که با قابلیت های جامع گزارش گیری فرایند اجرای نظام پیشنهادات در سازمان را متحول خواهد کرد . این نرم افزار یکی از بستر های جامع نظام پیشنهادات بوده که کلیه کارمنان یک مجموعه را با ساختار نظام پیسنهادات درگیر خواهد نمود و سازمان می تواند از آن بهره گیرد. با پیاده سازی سیستم نظام پیشنهادات پردازش هوشمند 1) در اجرای نظام فناوری اطلاعات در سازمان خود قدم بردارید 2) اجرای فرایند های نظام پیشنهادات را بهینه نموده و ودر هزینه های مرتبط صرفه جویی نمایید 3) با اجرای فرایند حذف کاغذ از نجات درختان زمین اطمینان حاصل نموده و هزینه های مربوط به آن را به حداقل برسانید 4) کارکنان خود را برای مشارکت در نظام پیشنهادات تشویق نموده و همکاری آنها را در فرایند مدیریت شرکت افزایش دهید 5) با دریافت گزارشات مناسب از سیستم نظام پیشنهادات خود خروجی های بسیار جامعی از نتیجه اجرای نظام پیشنهادات در سازمان خود دریافت نمایید. 6) از توسعه سازمان خود لذت ببرید و در راستای بخشنامه شماره 430/13 مورخ 15/02/1379 مصوبه شوراي عالي اداري و بخشنامه شماره 195940/19000 مورخ 24/10/1381 سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور و ابلاغيه نظامنامه پذيرش و بررسي پيشنهادات به شماره 3026/100 مورخ 04/02/1387حرکت نماییدبا پیاده سازی این سیستم

1

گام اول

در اجرای نظام فناوری اطلاعات در سازمان خود قدم بردارید

2

گام دوم

فرایندهای مکاتبات ادرای خود را بهینه نموده و ودر هزینه های مرتبط صرفه جویی نمایید

3

گام سوم

با اجرای فرایند حذف کاغذ از نجات درختان زمین اطمینان حاصل نموده و هزینه های مربوط به آن را به حداقل برسانید

4

گام چهارم

در جریان کامل مکاتبات و فعالیت های سازمان خود باشید و محیطی مساعد برای مکاتبات کارمندان ، مشتریان و ذی نفعان خود تهی نمایید

5

گام پنجم

در اتخاذ تصمیمات سازمانی به مدیران خود کمک نموده و برای جاری سازی سیستم های تصمیم یار آماده شوید.