شرکت آترین

شرکت آترین بازوی فنی حوزه نرم افزار هولدینگ پردازش هوشمند البرز می باشد که مسولیت اجرای کلیه پروژه های نرم افزاری هولدینگ را به عهده دارد این مجموعه به شکل کاملا اصولی و با مکانیزم یادگیرنده در حال توسعه و پیشرفت است

بک اند

برنامه نویس

فرانت اند

برنامه نویس

داستان آترین

شرکت آترین بازوی فنی حوزه نرم افزار هولدینگ پردازش هوشمند البرز می باشد که مسولیت اجرای کلیه پروژه های نرم افزاری هولدینگ را به عهده دارد این مجموعه به شکل کاملا اصولی و با مکانیزم یادگیرنده در حال توسعه و پیشرفت است

 • عنوان
 • پیش مطلب
 • عنوان
 • پیش مطلب
 • عنوان
 • پیش مطلب
 • عنوان
 • پیش مطلب
 • عنوان
 • پیش مطلب
 • 1402
 • 1400
 • 1397
 • 1394
 • 1391